Cst1991 » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Vier vormen van validiteit in onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is bedoeld om iets te weten te komen, om kennis te vergaren, wetmatigheden aan te tonen. De belangrijkste eis: valide conclusies. Dat wil zeggen: het design van de studie mo…
Validiteit van een meetinstrument

Validiteit van een meetinstrument

Bij het maken van een goed meetinstrument staan twee testeigenschappen centraal: de betrouwbaarheid en de validiteit van het meetinstrument. Het is belangrijk dat men alvorens het maken van een test e…

De invloed van de Humanisten Carl Rogers

Er kan veel geleerd worden door specifieke aandacht te besteden aan Rogers zijn advies over de relatie tussen therapeut en cliënt. De drie attributen van Rogers (oprechtheid/echtheid, empathie en onvo…
Verschillende soorten wetenschappelijke verklaring

Verschillende soorten wetenschappelijke verklaring

Elke verklaring (explanation) is een antwoord op een 'waarom-vraag'. In principe zijn er drie soorten verklaringen in de psychologie. Elk van hen heeft zijn eigen domein en gebruik. Echter, geen van d…
Dementie: de verschillende soorten

Dementie: de verschillende soorten

De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Andere vormen van dementie zijn vasculaire dementie, de ziekte van Pick, Lewy body dementie en de ziekte van Creutzfeldt-Jakob. Sommi…
Samenvatting Psychologie van de Adolescentie H1, H3, H4, H5

Samenvatting Psychologie van de Adolescentie H1, H3, H4, H5

Dit is een samenvatting van H1, H3, H4 en H5 van het boek Psychologie van de adolescentie van Wim Slot en Marcel van Aken (24ste druk). Dit artikel is geen informatief artikel op zichzelf. Het lezen v…
Overzicht klinische interviews/vragenlijsten angststoornis

Overzicht klinische interviews/vragenlijsten angststoornis

In dit artikel worden een aantal instrumenten kort besproken die met name op het gebied van diagnostiek en inventarisatie van angststoornissen relevant kunnen zijn. Dit artikel beperkt zich tot die in…
Mendels Wetten van Erfelijkheid

Mendels Wetten van Erfelijkheid

Ondanks het feit dat men vaak een moeilijk beeld heeft van de ziekte van Huntington en Phenylketonurie (PKU), twee voorbeelden van erfelijke psychische stoornissen, zijn beide stoornissen te verklaren…
Morele ontwikkeling bij Adolescenten

Morele ontwikkeling bij Adolescenten

Met morele ontwikkeling wordt impliciet zoiets bedoelt als met de leeftijd toenemende neiging het goede te doen en het kwade na te laten. De voortgang van morele ontwikkeling kan niet rechtstreeks wor…
Psychosociale ontwikkeling: de invloed van leeftijdsgenoten

Psychosociale ontwikkeling: de invloed van leeftijdsgenoten

Relaties met leeftijdgenoten zijn gebaseerd op gelijkheid en sociale positie. Niet al deze relaties zijn positief. Sommige hebben een verstorende invloed op de ontwikkeling. In dit artikel worden onde…