Cst1991 » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Validiteit van een meetinstrument

Validiteit van een meetinstrument

Bij het maken van een goed meetinstrument staan twee testeigenschappen centraal: de betrouwbaarheid en de validiteit van het meetinstrument. Het is belangrijk dat men alvorens het maken van een test e…

Vier vormen van validiteit in onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is bedoeld om iets te weten te komen, om kennis te vergaren, wetmatigheden aan te tonen. De belangrijkste eis: valide conclusies. Dat wil zeggen: het design van de studie mo…
Keuzes in het opzetten van onderzoek

Keuzes in het opzetten van onderzoek

Er zijn een aantal keuzen in het opzetten van een onderzoek van belang. Ze hebben onder andere betrekking op de vraagstelling, de operationalisering van de begrippen, de keuze van de proefpersonen en…
Ontwikkeling van autonomie in Adolescentie

Ontwikkeling van autonomie in Adolescentie

In dit artikel wordt ingegaan op de ontwikkeling van autonomie bij adolescenten. Hierbij worden de Zelfdeterminatie-theorie (ZDT) en de seperatie-individuatie theorie (SIT) behandeld. Twee belangrijke…
SPSS: Pearson correlatiecoëfficiënt voor twee groepen

SPSS: Pearson correlatiecoëfficiënt voor twee groepen

Het huidige artikel geeft een beschrijving over hoe in het statistische computerprogramma SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versie 17.0 een Pearson product-moment correlatiecoëfficiën…
Overzicht klinische interviews/vragenlijsten angststoornis

Overzicht klinische interviews/vragenlijsten angststoornis

In dit artikel worden een aantal instrumenten kort besproken die met name op het gebied van diagnostiek en inventarisatie van angststoornissen relevant kunnen zijn. Dit artikel beperkt zich tot die in…
Mendels Wetten van Erfelijkheid

Mendels Wetten van Erfelijkheid

Ondanks het feit dat men vaak een moeilijk beeld heeft van de ziekte van Huntington en Phenylketonurie (PKU), twee voorbeelden van erfelijke psychische stoornissen, zijn beide stoornissen te verklaren…
Psychosociale ontwikkeling: de rol van het gezin

Psychosociale ontwikkeling: de rol van het gezin

Tijdens de adolescentie treden er veel veranderingen op. Sommige hiervan zijn door de maatschappij gegeven en zijn dus normatief voor alle adolescenten (hetzelfde voor alle adolescenten). Andere veran…

De invloed van de Humanisten Carl Rogers

Er kan veel geleerd worden door specifieke aandacht te besteden aan Rogers zijn advies over de relatie tussen therapeut en cliënt. De drie attributen van Rogers (oprechtheid/echtheid, empathie en onvo…
Samenvatting Psychologie van de Adolescentie H1, H3, H4, H5

Samenvatting Psychologie van de Adolescentie H1, H3, H4, H5

Dit is een samenvatting van H1, H3, H4 en H5 van het boek Psychologie van de adolescentie van Wim Slot en Marcel van Aken (24ste druk). Dit artikel is geen informatief artikel op zichzelf. Het lezen v…