Cst1991 » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Overzicht klinische interviews/vragenlijsten angststoornis

Overzicht klinische interviews/vragenlijsten angststoornis

In dit artikel worden een aantal instrumenten kort besproken die met name op het gebied van diagnostiek en inventarisatie van angststoornissen relevant kunnen zijn. Dit artikel beperkt zich tot die in…
Validiteit van een meetinstrument

Validiteit van een meetinstrument

Bij het maken van een goed meetinstrument staan twee testeigenschappen centraal: de betrouwbaarheid en de validiteit van het meetinstrument. Het is belangrijk dat men alvorens het maken van een test e…
Dementie: de verschillende soorten

Dementie: de verschillende soorten

De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Andere vormen van dementie zijn vasculaire dementie, de ziekte van Pick, Lewy body dementie en de ziekte van Creutzfeldt-Jakob. Sommi…
Samenvatting Psychologie van de Adolescentie H1, H3, H4, H5

Samenvatting Psychologie van de Adolescentie H1, H3, H4, H5

Dit is een samenvatting van H1, H3, H4 en H5 van het boek Psychologie van de adolescentie van Wim Slot en Marcel van Aken (24ste druk). Dit artikel is geen informatief artikel op zichzelf. Het lezen v…
Psychosociale ontwikkeling: de rol van het gezin

Psychosociale ontwikkeling: de rol van het gezin

Tijdens de adolescentie treden er veel veranderingen op. Sommige hiervan zijn door de maatschappij gegeven en zijn dus normatief voor alle adolescenten (hetzelfde voor alle adolescenten). Andere veran…
SPSS: Pearson correlatiecoëfficiënt voor twee groepen

SPSS: Pearson correlatiecoëfficiënt voor twee groepen

Het huidige artikel geeft een beschrijving over hoe in het statistische computerprogramma SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versie 17.0 een Pearson product-moment correlatiecoëfficiën…
Dementie: de verschijnselen

Dementie: de verschijnselen

Dementie gaat gepaard met verschillende verschijnselen: afasie, apraxie, agnosie en aantasting van activiteiten van het dagelijkse leven. Afasie, apraxie en agnosie zijn verder onder te verdelen in ee…

Op dementie gelijkende psychiatrische ziektebeelden

Een aantal psychiatrische ziektebeelden worden veelvuldig verward met dementie. Dit komt doordat deze ziektebeelden veel overeenkomstige symptomen met dementie vertonen. Echter, voor verdere behandeli…
Ontwikkeling van autonomie in Adolescentie

Ontwikkeling van autonomie in Adolescentie

In dit artikel wordt ingegaan op de ontwikkeling van autonomie bij adolescenten. Hierbij worden de Zelfdeterminatie-theorie (ZDT) en de seperatie-individuatie theorie (SIT) behandeld. Twee belangrijke…
Morele ontwikkeling bij Adolescenten

Morele ontwikkeling bij Adolescenten

Met morele ontwikkeling wordt impliciet zoiets bedoelt als met de leeftijd toenemende neiging het goede te doen en het kwade na te laten. De voortgang van morele ontwikkeling kan niet rechtstreeks wor…