Cst1991 » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Validiteit van een meetinstrument

Validiteit van een meetinstrument

Bij het maken van een goed meetinstrument staan twee testeigenschappen centraal: de betrouwbaarheid en de validiteit van het meetinstrument. Het is belangrijk dat men alvorens het maken van een test e…
Drosophila Melanogaster: de fruitvlieg

Drosophila Melanogaster: de fruitvlieg

De fruitvlieg (Drosophila Melanogaster) is een klein vliegje die als stam de geleedpotigen heeft, als klasse de insecten en bij de orde tweevleugelige hoort. Er zijn veel meer andere soorten fruitvlie…

Vier vormen van validiteit in onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is bedoeld om iets te weten te komen, om kennis te vergaren, wetmatigheden aan te tonen. De belangrijkste eis: valide conclusies. Dat wil zeggen: het design van de studie mo…
Ontwikkeling van autonomie in Adolescentie

Ontwikkeling van autonomie in Adolescentie

In dit artikel wordt ingegaan op de ontwikkeling van autonomie bij adolescenten. Hierbij worden de Zelfdeterminatie-theorie (ZDT) en de seperatie-individuatie theorie (SIT) behandeld. Twee belangrijke…
Overzicht klinische interviews/vragenlijsten angststoornis

Overzicht klinische interviews/vragenlijsten angststoornis

In dit artikel worden een aantal instrumenten kort besproken die met name op het gebied van diagnostiek en inventarisatie van angststoornissen relevant kunnen zijn. Dit artikel beperkt zich tot die in…
Psychosociale ontwikkeling: de rol van het gezin

Psychosociale ontwikkeling: de rol van het gezin

Tijdens de adolescentie treden er veel veranderingen op. Sommige hiervan zijn door de maatschappij gegeven en zijn dus normatief voor alle adolescenten (hetzelfde voor alle adolescenten). Andere veran…

Op dementie gelijkende psychiatrische ziektebeelden

Een aantal psychiatrische ziektebeelden worden veelvuldig verward met dementie. Dit komt doordat deze ziektebeelden veel overeenkomstige symptomen met dementie vertonen. Echter, voor verdere behandeli…

Het lichaam-geest probleem: verschillende standpunten

In dit werkstuk wordt het lichaam-geest probleem (in het Engels 'the mind-body problem') besproken. Hierbij komen de visies van de bekende filosofen René Descartes (dualisme), Thomas Hobbes (materiali…
Mendels Wetten van Erfelijkheid

Mendels Wetten van Erfelijkheid

Ondanks het feit dat men vaak een moeilijk beeld heeft van de ziekte van Huntington en Phenylketonurie (PKU), twee voorbeelden van erfelijke psychische stoornissen, zijn beide stoornissen te verklaren…
Verschillende soorten wetenschappelijke verklaring

Verschillende soorten wetenschappelijke verklaring

Elke verklaring (explanation) is een antwoord op een 'waarom-vraag'. In principe zijn er drie soorten verklaringen in de psychologie. Elk van hen heeft zijn eigen domein en gebruik. Echter, geen van d…